Hoppa till innehåll

Medlemskap

Medlemsavgift:
Familj: 600 kr/år (Kan gälla alla i famijen som bor på samma adress)
Senior: 400 kr/år (21 år och över)
Junior/stödmedlem: 200 kr/år (0-20 år)

Ansökan om medlemsskap godkänns efter betald medlemsavgift.
Betala in medlemsavgiften på klubbens bankgiro: 5041-1214, lämna meddelande om vem/vilka medlemsavgiften gäller, eller betala kontant på träningen till tränaren/kassören.

Fyll i ansökan här på hemsidan eller på blanketten som finns att få på träningen. Lämna blanketten på träningen till tränaren/kassören.

Fullständigt personnummer behövs! ÅÅMMDD-XXXX

Behandling av personuppgifter
Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.