Hoppa till innehåll

Skjutstilar

Långbåge

En klassisk, mer ”primitiv”, form av bågskytte. Man skjuter med i sort sett samma sorts båge som användes under medeltiden. Då användes långbågen som krigsvapen av engelsmännen och bågarna från denna tid hör till de kraftigaste av denna typ. Dessa långbågar hade mycket stor dragstyrka för att kunna få iväg en pil tung nog för att kunna tränga igenom en rustning.
Engelsmännens användning av långbågar byggde på att många bågskyttar avlossade skurar av pilar på långt håll samtidigt, vilket kunde ha en hade massiv effekt om man hade många skyttar. Bågarna var även träffsäkra på närmare håll, men krävde lång fysisk och teknisk träning för skytten. Långbågsmännen själva var kraftiga, eftersom det krävdes stor styrka att spänna och avfyra en båge. Vidare var de medeltida långbågsskyttarna rustade med närstridsvapen för försvar om fienden kom nära eller om pilarna i kogret tog slut.

Idag har denna typ av båge blivit mer och mer populär, framförallt i inom skogsskyttet och då det inte finns sikte eller liknande så fodrar det mycket träning för att bli en duktig skytt.


Barebow

Barebow är den vanligaste formen och den man vanligtvis börjar med som ny bågskytt. Det är en enkel båge med ett fåtal delar. Barebowbågar finns i två olika material, trä samt metall. Som nybörjare har man oftast en träbåge och i takt med att man utvecklas och blir duktigare kommer steget när man går över till metallbåge. Bågen består av en stock, två (oftast) avtagbara lemmar samt en sträng. För att skydda fingrarna håller man strängen med en tabb gjord i läder.


Recurve

Recurve är samma princip som Barebow men man har sikte samt stabilisatorer på bågen också. Denna form av bågskytte är det som används vid de olympiska spelen.

Compound

Compoundbågen är en relativt ny typ av båge där bågens sträng är upphängd i hjul. Dessa hjul är konstruerade på ett sådant sätt så att när bågen är fullt uppdragen, minskar motståndet i dragarmen. När man spänner bågen är den alltså tyngst första biten och ganska lätt att hålla fullt uppspänd, till skillnad från andra bågar som blir tyngre ju mer du drar. Bågens hjul kan ha lite olika utseende men mest vanligt är hjul som är mer eller mindre ovala.
Till skillnad från ett recurve sikte har siktena man använder till en compound för det mesta en någon förstorande lins.
Man använder inte fingrarna på samma sätt som barebow/recurv utan man har en releaser som är en sorts mekanisk avtryckare. Denna finns i en mängd olika varianter och former. Compound är nog den mest materialinriktade bågtypen.