Hoppa till innehåll

Tävlingsformer

Tavelskytte

Tavelskytte är en året-runt-sport och för tavelskytte utomhus finns flera olika tävlingsronder, den vanligaste är dock den olympiska ronden där man skjuter på upp till 4 olika avstånd. Dessa varierar mellan klasserna beroende av skyttens ålder och kön, från 20m upptill 90 m.

Vid tavelskytte inomhus skjuter seniorer på 18m på en 40 cm stor tavla. Ungdomar upp till 16 år skjuter normalt på 12m på en 40 eller 60cm stor tavla.

Poängräkningen på tavlan är sådan att skalan går inifrån och ut där man får 10 poäng om man träffar den inre gula ringen och därefter i sjunkande poängtal ut till yttersta vita som ger 1 poäng.


Fältskytte

Vid fältskytte går man en bana oftast ute i skogen. Hälften av målen är placerade på okänt avstånd, man måste alltså själv klara av att både bedöma och anpassa avståndet. Man skjuter tre pilar vid varje mål. Tavlan som används ser lite annorlunda ut än den vanliga. Den är 6-ringad istället för 10-ringad. Hela tavlan, förutom mitten som är gul, är svart. Du kan få max sex poäng för en lyckad träff.


Jaktskytte

Vid jaktskytte går man på en bana i skogen som kan vara delad på två eller tre olika slingor. Man får inte veta vilket avstånd djurtavlorna står på utan man måste bedöma avståndet själv.
Varje djurtapet har olika träffzoner. Hjärtträff ger t.ex. högre poäng än kroppsträff.
Man får max skjuta tre pilar per mål, pilarna skall vara märkta så man vet om det är pil 1, 2 eller 3 man skjuter. Du måste skjuta pilarna i rätt ordning och poäng räknas från 1a pil du får i träffzon. Träff i hjärtzon med pil nr 1 ger 20p, kroppsträff ger 15p. Missar du med 1:a pilen och träffar med pil 2, så minskar värdet med några poäng osv.
Vid jaktskytte sätts både skyttens avståndsbedömning och skjutskicklighet på prov.


3D-Skytte

Detta är en relativt ny tävlingsform som även denna utövas i skogen. Precis som i jaktskytte och fältskytte så går man en bana ute i skogen och utmed banan står oftast 30 mål som man ska skjuta på. Skillnaden från t.ex. jakt är att man dels bara skjuter en pil, och dels att målen är i naturtrogen storlek och att målen är i 3D. Det är skulpturer i plast, med hjärt- och lungzoner, som ger olika poängsättning.